Posted 7 hours ago
exo fanart
exo
kris
kris wu
wu yifan
moe
cuteo

吴杰超教徒_5eafan

Posted 2 days ago

moseley_

Posted 2 days ago
exo fanart
exo
luhan
xi luhan
xiao lu
lộc hàm
moe
cuteo

Bugie_藍

Posted 2 days ago
exo fanart
exo
kris
kris wu
wu yifan
yifan
moe
cuteo

吴杰超教徒_5eafan

Posted 3 days ago
exo fanart
exo
hunhan
sehun
luhan
moe
cuteo
heart
they're real

Bugie_藍 & Navill_LUNI左脸君 & Twinned_Poison

Posted 3 days ago
exo fanart
exo
kris
kris wu
wu yifan
yifan
moe
cuteo

吴杰超教徒_5eafan

pingpong0326

Prince_ss白久

Posted 4 days ago
exo fanart
exo
kris
kris wu
wu yifan
moe
cuteo

吴杰超教徒_5eafan

柒菇sailing

Navill_LUNI左脸君

虫oxx

moseley_

Posted 6 days ago
exo fanart
exo
luhan
xiao lu
xi luhan
moe
cute
donut
cupcake
cuteo

Navill_LUNI左脸君

Posted 6 days ago
exo fanart
exo
hunhan
selu
sehun
luhan
moe
cuteo
sweet
kawaii

Navill_LUNI左脸君 

(Twinned_Poison &-BelongToYou-)